Skip to main content

Gør som Jeff Bezos – sæt fokus på API strategien i jeres digitale transformation og gør IT afdelingen til en proaktiv medspiller i forretningsudviklingen.

Når jeg er ude hos virksomhederne som ekstern konsulent, oplever jeg ofte, at der et stort pres på, særligt IT-afdelingerne, for at kunne følge med i den digitale transformation af forretningen og deres kerneydelser.

Konkurrencen om kunderne er flyttet ud på nye platforme, og med de nye digitale services bliver interaktionerne med kunderne både rigere og længerevarende.

Dette betyder, at resten af forretningen lægger IT afdelingerne ned med ønsker om digital omstilling af diverse ydelser og services – og det drejer sig ikke kun om digitalisering af kerneprodukter eller services – men om fuldstændig digitalisering af understøttende funktioner.

Digital transformation er således ikke blot et spørgsmål om yderligere IT-understøttelse af forretningsprocesser – det er et spørgsmål om fuld digitalisering af virksomhedens arbejdsgange, så alt bliver digitalt, forbundet og programmerbart.

Dermed risikerer IT at blive en reaktiv enhed, som igen og igen dukker op som en flaskehals i forbindelse med den digitale omstilling.

Kunderne ønsker digital selvbetjening

Udfordringen for IT-afdelingerne er, at den digitale transformation kræver, at data og arbejdsgange anvendes i nye sammenhænge.

Data, der før har været gemt i databaser og tilgået af medarbejdere med desktop applikationer, skal nu tilgås af slutkunder med en browser i selvbetjeningsløsninger.

Det stiller store krav til datakvalitet og tilgængelighed.

Arbejdsgange, som før blev varetaget af medarbejdere med IT understøttelse, skal nu være fuldt digitaliserede, så kunderne til enhver tid kan administrere og justere alle aspekter af deres kundeforhold.

For at kunne levere på de nye krav bygger IT-afdelingerne i disse år flere og flere integrationer og APIer. Services som gør data tilgængelige og gør arbejdsgange programmerbare.

Udviklingen sker med en ad hoc tilgang – og ikke strategisk og med et langsigtet fundament. Modsat Jeff Bezos.

Gør som Amazon, Expedia og eBay

Amazon havde allerede i 2002 indset, at APIer ville blive en hjørnesten i udviklingen af virksomheden. Således udsendte Jeff Bezos et mandat, hvori han understregede vigtigheden af APIer. Det lød:

  1. All teams will henceforth expose their data and functionality through service interfaces.
  2. Teams must communicate with each other through these interfaces.
  3. There will be no other form of interprocess communication allowed: no direct linking, no direct reads of another team’s data store, no shared-memory model, no back-doors whatsoever. The only communication allowed is via service interface calls over the network.
  4. It doesn’t matter what technology is used. HTTP, Corba, Pubsub, custom protocols — doesn’t matter.
  5. All service interfaces, without exception, must be designed from the ground up to be externalizable. That is to say, the team must plan and design to be able to expose the interface to developers in the outside world. No exceptions.
  6. Anyone who doesn’t do this will be fired.

Mandatet er med rette berømt for sin fremsynethed og berygtet for sin kompromisløshed. I 2019 var Amazon den anden mest indtjenende virksomhed i USA (kilde: finans).

Siden Jeff Bezos udstak retningen er mange andre virksomheder fulgt efter. Expedia, eBay og Salesforce genererer i dag mere end halvdelen af deres omsætning via APIer. Fintech-virksomheden Stripe er en 100% API-drevet virksomhed – deres API _er_ deres produkt. Og i de store banker er der i øjeblikket et stort strategisk fokus på udvikling af APIer.

En succesfuld API strategi

For at have størst mulig succes med skabelsen af APIer, bør virksomheden have en strategi for udviklingen af APIer.

Budskabet i Bezos’ mandat kan opsummeres i to pointer:

* APIer er helt tydeligt en hjørnesten i virksomhedens strategi fremadrettet og
* APIerne skal kunne benyttes af alle – selv eksterne – de må ikke være idiosynkratiske eller bero på insider viden. Sikkerhed og dokumentation skal være i orden.

Særligt den sidste pointe er værd at hæfte sig ved. Den sikrer, at APIernes udbredelse ikke er begrænset af adgangen til insiderviden, support eller lignende, som kun kan leveres af de udviklere, der har udviklet APIet.

Dermed kan APIernes brug skaleres til hele virksomheden, og endda til samarbejdspartnere og kunder. Her ligger kimen til en succesfuld API strategi.

Ved at formulere en API strategi og at tænke denne strategi ind i alle IT-afdelingens projekter, udvikles der over tid en række APIer, som dækker et bredt udsnit af virksomhedens data og arbejdsgange.

Dermed bliver arbejdsgangene digitaliserede og programmerbare, så de som LEGO-klodser kan kombineres på kryds og tværs i nye sammenhænge, og de kommer dermed til at danne en platform, hvorpå der kan lanceres nye og innovative produkter og services.

Uden en API strategi er der ikke grundlag for ubesværet dataudveksling, automatisering, personaliserede tiltag, innovation eller skalering af forretningen. Hele grundlaget for den digitale transformation afhænger af et stærkt API fundament.

Etablering og udvikling af nye digitale ydelser, operationelle arbejdsgange, platforme mm er alfa og omega for de danske virksomheders fremtidige innovation og vækst.

Danske virksomheder skal kunne konkurrere om kunderne på det globale marked gennem nye digitale modeller og platforme med et skarpt fokus på at redefinere kundeoplevelserne og skabe merværdi.